Danske artikler

 

Artikler bragt i Dansk BioEnergi:

Når asken smelter (Dansk BioEnergi nr. 66, 2002)

Privat fyring og skimmelsvampe (Dansk BioEnergi nr. 65, 2002)

Energipolitikken er ikke bæredygtig (Dansk BioEnergi nr. 64, 2002)

Danske forskere vinder international pris (Dansk BioEnergi nr. 64, 2002)

BIOHEAT - træbrændsler til store bygninger i Europa (Dansk BioEnergi nr. 64, 2002)

Kvalitetssikringsordning for biokedler fortætter (Dansk BioEnergi nr. 64, 2002)

Beregn økonomien ved brug af biobrændsler (Dansk BioEnergi nr. 64, 2002)

Videncenter for Halm- og Flisfyring fortsætter (Dansk BioEnergi nr. 63, 2002)

Mere energitræ fra skovrejsning (Dansk BioEnergi nr. 63, juni 2002)

Standarder for biobrændsler (Dansk BioEnergi nr. 63, 2002)

Sådan får du tjek på dine træpiller (Dansk BioEnergi nr. 61-62, 2002)

Eksportfremstød for dansk bioenergi (Dansk BioEnergi nr. 60, 2001)

Installation af bio-kedler: Kvaliteten skal forbedres (Dansk BioEnergi nr. 60, 2001)

Økopoint halverer varmeforbruget (Dansk BioEnergi nr. 60, 2001)

Kyoto aftalen og skovene (Dansk BioEnergi nr. 60, 2001)

Opbevaring af halm i plastik (Dansk BioEnergi nr. 59, 2001)

Forbund fremmer markedet for træpiller (Dansk BioEnergi nr. 59, 2001)

Bioenergi og bynær skovdrift - erfaringer fra Holland (Dansk BioEnergi nr. 59, 2001)

Pas på skimmelsvampe (Dansk BioEnergi nr. 59, 2001)
Miljømærkning af brændeovne (Dansk BioEnergi nr. 58, 2001)

Træpillehåndbog giver nyt overblik (Dansk BioEnergi nr. 58, 2001)

Blokvarmecentraler - på biobrændsler (Dansk BioEnergi nr. 58, 2001)

Stor interesse for dansk bioenergi (Dansk BioEnergi nr. 58, 2001)

Fast eller flydende føde? (Dansk BioEnergi, 57, 2001)
Svampesporer på flisfyringsværker (Dansk BioEnergi, 57, 2001)
Dansk produceret skovflis i fare (Dansk BioEnergi, 55, 2001)
Høst og levering af energikorn (Dansk BioEnergi, 55, 2001)
Pas på dig selv (Dansk BioEnergi, 55, 2001)
Brænde og brændeovne (Dansk BioEnergi, 55, 2001)

Ny database om kedler til træ (Dansk BioEnergi, 54, 2000)
Afbrænding af non-food korn (Dansk BioEnergi, 54, 2000)
Australien vælger side (Dansk BioEnergi, 54, 2000)
Internationalt marked for biobrændsler (Dansk BioEnergi, 54, 2000)
Den rigtige kedel skal være for lille (Dansk BioEnergi, 54, 2000)

Værd at vide om rapsolie (Dansk BioEnergi, 53, 2000)
Stigende oliepriser - men stabile træpriser (Dansk BioEnergi, 53, 2000)
Grantræ - et attraktivt brændsel (Dansk BioEnergi, 53, 2000)
Kyoto-protokollen er kommet under pres (Dansk BioEnergi, 53, 2000)
Tilfældige analyser afgør om halmaske er gødning eller affald (Dansk BioEnergi, 53, 2000)

Artikler fra Forskningscenter Bygholm:

Presning af halm i rundballer

Presning af halm i minibigballer

Energy crops: Harvesting, internal handling and delivery of Triticale to CHP plants

Videncentret på Agromek 2002

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

 

FORCE Technology. Seneste opdatering 09. marts 2005