Professionel viden om bioenergi

 

     Rådgivning

 

Videncenter for Halm- og Flisfyring under projektledelse af det tidligere dk-TEKNIK ENERGI & MILJØ, var et samarbejde mellem fire danske institutter/virksomheder, der til dagligt alle arbejder målrettet med at øge anvendelsen af biomasse til energiformål.

 

     Vigtige links

Samtlige videnblade udgivet af Videncentret i perioden 1989-2001 kan downloades her

Beregn selv økonomien i at bruge biobrændsler og få viden om at skifte til træbrændsler

Materiale om Videncenter for Halm- og Flisfyring kan downloades her

BioLex databasen

 

FORCE Technology. Seneste opdatering 19. januar 2007