Denne hjemmeside giver informationer om brugen af biobrændsler til energiformål. Ligeledes indeholder siden en lang række informationer der gør det lettere at komme videre med etablering af en varmecentral fyret med biobrændsler.

 

piller_lille.jpg

Din virksomhed kan spare op til 50% af varmeudgifterne ved at skifte den traditionelle varmekilde ud med biobrændsler som træpiller og træflis. I de fleste tilfælde vil en omstilling til biobrændsler fra traditionel opvarmning på olie eller el kunne tjene sig hurtigt hjem - typisk på 2-6 år.

Varmeforsyning med biobrændsler er en kendt og sikker løsning, som i mange år har været anvendt i private boliger, institutioner og fjernvarmeværker.

Nu er biobrændsler også blevet interessante for virksomheder, idet erhvervslivets muligheder for at få refunderet dele af CO2-afgiften og energiafgifterne på fossile brændsler anvendt til rumvarme er bortfaldet. Alt i alt er det blevet væsentligt dyrere at bruge fossile brændsler til rumopvarmning.

På denne hjemmeside kan du finde yderligere oplysninger om Energistyrelsens informationskampagne "Det brandgode alternativ", som skal udbrede kendskabet til biobrændsler i dansk erhvervsliv ved at informere om de økonomiske, miljømæssige, praktiske og tekniske aspekter ved omstilling til biobrændsler. Du kan også downloade transperenter til en præsentation af kampagnen.

Læs mere i informationsbrochuren "Det brandgode alternativ".

Gratis forhåndsvurdering

Videncenter for Halm- og Flisfyring kan hjælpe dig med at vurdere, om biobrændsler er noget for din virksomhed - og hvordan økonomien kan forventes at være. Få en gratis forhåndsvurdering.

 

Hjemmesiden vedligeholdes af Søren Houmøller, FORCE Technology. Seneste opdatering 09. marts 2005