Links

Hvis du er yderligere interesseret i biomasseområdet, så prøv nedenstående links. De er opdelt efter danske og udenlandske internetsider.

 

OBS: Alle links åbner i et nyt vindue!

 

Internetsider fra Danmark:

Energistyrelsen

Miljøstyrelsen

Dansk BioEnergi (Biopress)

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 638 af 3. juli 1997 om biomasseaffald. Bekendtgørelsen findes ved at foretage en søgning direkte i databaserne på Retsinformation. Søg på "Forskriftens nummer" (638) og "År for udstedelse (åååå)" (1997).

Prøvestationen for mindre biobrændselskedler

Biolex biobrændselsdatabase

FORCE Technology

Træpillehåndbogen

Beregn Biokedel

European Pellet Centre

European Biomass CHP in Practise

Nordisk Folkecenter for vedvarende energi

 

Udenlandske internetsider:

Generel bioenergi-ordliste. På engelsk.

IEA Bioenergy

IEA Bioenergy Task 32 Biomass Combustion and Co-firing

IEA Bioenergy Task 38 Greenhouse Gas Balances of Biomass and Bioenergy Systems

Novator. Bioenergisfären. Links til andre svenske energirelaterede sider, fx. det svenske tidsskrift Bioenergi. På svensk. En god indgangsnøgle til Sverige.

Svenska Bioenergiföreningen SVEBIO. Den svenske biomasseforening. En god indgangsnøgle til Sverige.

NoBio. Norsk Bioenergiforening.

Nordic Energy Index. Register over litteratur fra nordiske forskningsprojekter.

REPP. Stor, amerikansk portal til information om vedvarende energi. 

Bioenergy Mailing List. Stedet hvis du ønsker at diskutere emner indenfor bioenergi-området. Du kan tilmelde dig og få sendt debatten direkte til din email-adresse. 

NREL (National Laboratory of the U.S. Department of Energy). En god indgangsnøgle til USA.

Bioenergy Information Network.
Informationsressource for energiafgrøder i Nordamerika.

Bioenergy Australia. Her findes en meget omfattende linksamling.

AGORES er  Europa-Kommissionens officielle websted for informationer om vedvarende energi.

James & James. Engelsk forlag, der vedligeholder en omfattende liste over virksomheder i VE-branchen.

BIOBIB. Østrigsk database over forskellige biobrændsler.

Phyllis. Hollandsk database over forskellige biobrændsler og affaldsprodukter.

 

FORCE Technology. Seneste opdatering 19. januar 2007