Litteraturliste

Videncenter for Halm- og Flisfyring og Videncentrets parter har gennem en lang årrække fremstillet og udgivet en lang række publikationer om emner indenfor bioenergi og faste biobrændsler.

Litteraturlisten er i 2002 blevet revideret og ligger nu opdateret på parternes respektive hjemmesider. Nedenstående links giver adgang til litteraturlisterne.


FORCE Technology

Teknologisk Institut, Energi

Forskningscentret for Skov og Landskab (litteraturliste)

Forskningscentret for Skov og Landskab (søg i skovbrugsserien)

Danmarks JordbrugsForskning, Bygholm

For Bygholms publikationer kan der med fordel søges på forfatterne: Villy Nielsen, Jens Kristian Kristensen og Erik Fløjgaard Kristensen.