Professionel viden om biobrændsler og biomasseteknologi

Videncentret har siden 1985 indsamlet viden om tekniske, økonomiske og miljømæssige forhold fra værker, anlægsproducenter, brændselsleverandører og universiteter gennem nationale og internationale netværk.

Hovedparten af videnindsamlingen sker gennem de stærke faglige miljøer hos Videncentrets fire parter, hvor vi hele tiden deltager i forsknings- og udviklingsprojekter og yder almindelig rådgivning.

Hvert år har Videncentret forestået:

 

FORCE Technology. Seneste opdatering 09. marts 2005