Videncentret rådgiver omkring nye biomasseinitiativer

Vi yder blandt andet rådgivning til større anlæg (fjernvarmeværker, skoler, institutioner, blokvarmecentraler) for at hjælpe disse initiativer godt igang med:

Videncentret er et netværkssamarbejde, hvor parterne tilbyder serviceydelser efter aftale

Gennem en stor kontaktflade og en lang række aktiviteter indenfor forskning og udvikling, har Videncenter for Halm- og Flisfyring opsamlet en betydelig mængde viden, der efterfølgende er blevet formidlet gennem videnblade, tidsskrifter og artikler. Princippet er enkelt: Dyrekøbte erfaringer er opsamlet, og formidlingen af dem har bevirket at andre har undgået at gentage dyre fejl.

Videncentrets palette af ydelser ligger midt mellem forskning og egentlig rådgivning og er essentielle for udviklingen af bioenergiområdet - og behovet er fortsat stort i de kommende år. Videncentrets parter yder service i form af råd og vejledning mod vederlag overfor målgruppen.

Videncenter for Halm- og Flisfyring er et samarbejde mellem de fire parter - Teknologisk Institut, Danmarks JordbrugsForskning Bygholm, Forskningscentret for Skov og Landskab og FORCE Technology.

Siden 1986 har Videncentret hjulpet i hundredvis af små og store energiforbrugere til at bruge biobrændsler. I begyndelsen var det især fjernvarmeværkerne, der var i fokus. Her har Videncentret med bl.a. lønsomhedsvurderinger hjulpet en række værker frem til et reelt beslutningsgrundlag for at bygge et biomassefyret anlæg. I de senere år har igangsætningsbistanden i højere grad drejet sig om mindre fyringsanlæg på virksomheder og institutioner.

Hvert år har Videncentret besvaret i tusindvis af spørgsmål om tekniske, økonomiske og miljømæssige aspekter af biobrændsler for en meget bred målgruppe af professionelle aktører, der blandt andet omfatter myndigheder, virksomheder, fabrikanter, brændselsleverandører, rådgivere, værker og energiforbrugere.

Også i præsentationen af dansk viden overfor udlandet har Videncentret spillet en væsentlig rolle. Eksportkataloger, internationale præsentationer, undersøgelser af eksporten og servicering af udenlandske besøgsgrupper har medvirket til at gøre dansk teknologi kendt ud over grænserne, hvilket er afgørende i en tid hvor bioenergien ekspanderer i landene omkring os.

 

Beregn selv økonomien i at bruge biobrændsler 

Beregn selv økonomien i at bruge biobrændsler til at opvarme store bygninger ved hjælp af et nyt beregningsværktøj på internettet. Ud over muligheden for at foretage beregninger findes der på denne hjemmeside også generel information om biobrændselsanlæg og om at skifte til biobrændsler i varmeforsyningen.

 

FORCE Technology. Seneste opdatering 09. marts 2005