Kontakt Os

Videncenter for Halm- og Flisfyring formidler erfaringer og viden om biobrændsler i energiforsyningen og har til formål at understøtte en øget anvendelse af biobrændsler i overensstemmelse med intentionerne i dansk energipolitik.

Videncentret kan løse dit bioenergiproblem, både når det drejer sig om teknik, økonomi og miljø.

Videncentrets aktiviteter er rettet mod professionelle. Privatpersoner kan søge råd og vejledning hos f.eks. Energitjenesten - som er de lokale Energi- og Miljøkontorers fælles informationstjeneste - eller Energistyrelsen.

Henvendelser til Videncentret bliver behandlet personligt af højt kvalificerede eksperter og hvert svar er rettet specifik mod behovet i henvendelsen.

Udfyld venligst nedenstående felter når du kontakter os, og præciser hvilken information, du har behov for - så vi ikke skal sende dig "al information vi har om biomasse".

Forespørgsler om hjælp til problemløsning faktureres til honorartakst

Navn:
Institution/Firma:
Stilling/Baggrund:
Email:
Adresse:
Postnr. og By:
Land:
Telefon:
Fax:
Jeg ønsker følgende materiale tilsendt:
Jeg vil gerne spørge om:

Har du kontaktet andre institutioner med samme spørgsmål: Ja     Nej
Hvis Ja, hvilke:
Dansk Teknologisk Institut: Ja    
Forskningscentret for Skov og Landskab: Ja    
Forskningscenter Bygholm: Ja    
Andre:

  

 

 

Email webmaster
© FORCE Technology