Hvem er vi?

Videncenter for Halm- og Flisfyring er et samarbejde mellem fire institutter/virksomheder, hver med dybtgående ekspertise indenfor biobrændsler og bioenergiteknologi:

 
FORCE Technology

Termisk Energi og Strømningsmekanik
Hjortekærsvej 99
2800 Kgs. Lyngby

Telefon: + 45 72 15 77 00
Fax: + 45 72 15 77 01
www.forcetechnology.com
(åbner i nyt vindue) 

Teknologisk Institut
Center for Biomasse og Bioraffinering
Kongsvang Allé 29
8000 Århus C

Telefon: + 45 72 20 12 00
Fax: + 45 72 20 12 12
www.teknologisk.dk/energi/11720

(åbner i nyt vindue)  

Skov & Landskab
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Københavns Universitet Rolighedsvej 23
1958 Frederiksberg C

Telefon: + 45 35 33 15 00
http://sl.ku.dk/

(åbner i nyt vindue)  

Danmarks Jordbrugsforskning
Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
Aarhus Universitet
Blichers Allé 20
8830 Tjele

Telefon: + 45 87 15 60 00
http://dca.au.dk/
(åbner i nyt vindue) 

FORCE Technology. Seneste opdatering 19. januar 2007